Pasirinkite Skyrių

Mokinių registras – tai visos šalies informacinė sistema, kurioje kaupiama svarbiausia informacija apie kiekvieno asmens išsilavinimą. Į registrą įtraukiama informacija apie buvusias ir esamas mokinių mokymo įstaigas, mokymosi pasiekimus ir kiti asmeniniai duomenys susieti su konkretaus žmogaus išsilavinimu. Sistemą prižiūri Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, o visos švietimo įstaigos privalo reguliariai atnaujinti registrą.
Mokinių registras yra vertingas šaltinis mokiniams, tėvams ir pedagogams. Jis padeda mokiniams sekti savo mokymosi pažangą ir planuoti būsimas studijas. Jis taip pat leidžia įstaigoms keistis informacija, pvz naudojamas diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų duomenų perdavime į DAKPR.

Švietimo teikėjas, siekiantis tapti Mokinių registro duomenų tvarkytoju, turi gauti leidimą dirbti su Mokinių registro duomenimis. Tuo tarpu lietuvos švietimo įstaigų absolventai (fiziniai asmenys) gali prisijungti prie mokinių registro tam, kad peržiūrėtų savo asmeninę mokymosi istoriją.

 

Mokinių registras: prisijungimas

Mokinių registras prisijungti

Mokinių registras

Prie mokinių registro gali prisijungti gyventojai norintys gauti informaciją bei asmenys įgalioti teikti bei tvarkyti mokinių duomenis. Prisijungimo priegą paremta Elektroniniais valdžios vartais (VIISP) todėl duomenys autentifikavimui pateikiami tiesiai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro.

Apie svetainę

Eduka prisijungimas (Eduka sistemos pristatymo video)
MOKINIŲ REGISTRAS

Mokinių registre kaupiami mokymo įstaigų pateikti duomenys apie mokinius. Asmuo prisijungęs prie savo paskyros gali peržiūrėti įrašus susijusius su savo mokymosi istorija. Duomenų apimtis priklauso nuo to kiek skirtingų mokymo įstaigų lankė konkretus asmuo, bei nuo to kokius konkreti įstaiga pateikė duomenis apie asmenį.

Pagrindinę informaciją sudaro lankytos mokymo institucijos, informacija apie pasirenkamuosius dalykus, egzaminų, olimpiadų ir kitų moksleivio asmeninių pasiekimų duomenys. Mokinių registrą pildo įgalioti mokymosi įstaigų atstovai kurie taip pat turi galimybę jungtis į sistemą duomenų pateikimo, atnaujinimo bei tvarkymo tikslais.

Kas gali prisijungti prie Mokinių Registro sistemos?

• Prie Mokinių Registro sistemos gali prisijungti visi norintys peržiūrėti savo asmeninę mokymo istoriją, informaciją apie mokymosi įstaigas, už mokymosi procesą atsakingus pedagogus bei kitus pasiekimų sąrašus (egzaminų, olimpiadų ir tt).

Mokinių registras telefone

Telefone mokinių registras pasiekiamas tuo pačiu adresu naršyklės pagalba. Šiai paslaugai naudoti nėra reikalinga atskira mobili programėlė.

Kodėl nepavyksta prisijungti prie Mokinių Registro?

Prisijungimui prie Mokinių Registro nereikia registracijos. Sėkmingą prisijungimą užtikrina valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP) kuri veikia Elektroninių valdžios vartų ar Internetinės bankininkystės sistemų principu. Jeigu sistema stringa ir Jums nepavyksta patekti į Mokinių Registro portalo savitarnos sritį – pabandykite pasinaudoti kita autentifikacijos priemone arba pabandykite prisijungti vėliau.

Kartais dėl sistemų atnaujimo darbų ar ryšio sutrikimų nesuveikia mobilaus parašo sistema ar kita autentifikacijos posistemė. Tokios problemos paprastai išsprendžiamos per kelias valandas ir Jums nereikia imtis Jokių papildomų veiksmų, tačiau jeigu ir vėliau nepavyksta prisijungti, tuomet apie problemą turėtumėte pranešti sistemos darbuotojams svetainėje nurodytu pagalbos numeriu ar elektroniniu paštu.

Prisijungti galite Mokinių Registro sistemos svetainėje adresu mokiniai.emokykla.lt